Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Informationsteknologi

Ett signum för vår samtid är utvecklingen av nya media, digitala teknologier för informationshantering och kommunikation (IT). De är en viktig del i arbetslivet och i vardagen. För skolan innebär den utvecklingen kontinuerliga utmaningar, innehållsligt och pedagogiskt. Samhället har under de senaste decennierna gjort omfattande insatser för att utveckla användningen av IT i skolan. Dagens infrastruktur för lärande i skolan bygger i hög utsträckning på IT. Lärare behöver ha kompetens att hantera, kritiskt förhålla sig och pedagogiskt använda IT - vilket också betonas i förordningstexter.

Forskning om IT, undervisning och lärande är internationellt och nationellt ett område med en egen identitet. Forskningen utförs inom olika teoretiska ramar och med olika fokus. Den kan fokusera makroaspekter, exempelvis hur IT förändrar förutsättningarna för att organisera utbildning. Den kan fokusera lärandemiljöer och undervisningsprocesser där IT är en komponent, exempelvis samspelet mellan elever och lärare. Den kan fokusera elevers lärandeprocesser och lärande. Den kan fokusera design och utveckling av teknologier och miljöer för lärande. Nationellt och internationellt karaktäriseras området av en tvär- och mångvetenskaplighet, där teknik och naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap möts.

Nedan ges några exempel på forskningsfrågor inom området:

  • Hur kan IT stödja elevers lärande inom olika ämnesområden? Hur kan den enskilde elevens arbete och lärande stödjas? Hur kan IT användas för att individualisera undervisningen? Hur kan IT användas för att stödja kollektiva kunskapsbildningsprocesser? Vad innebär tillgången till information på Internet för klassrumspraktiken? Vilka etiska och moraliska problem aktualiseras?

 

  • Hur påverkas individers utveckling av kunskaper och färdigheter av tillgången till nya medier inom och utom skolan? Hur påverkar IT olika skolämnens innehåll? Vad innebär det att vara litterat i den nya medievärlden? Hur påverkas elevernas utveckling av mer generella färdigheter och förmågor?

 

  • Hur påverkas lärarens roller, funktioner och arbetsvillkor när nya teknologier introduceras och när pedagogiska modeller som använder nya teknologier utvecklas? Hur kan man förhålla sig till förändringen? Hur kan man stödja en utveckling som gagnar både lärare och elever?

 

  • Vilken roll spelar nya media i processer som vill överbrygga klyftan mellan skola, vardagsliv och arbetsliv? Hur kan teknologier som finns i barns och ungdomars vardag – t.ex. spel, mobila teknologier – tillföra nya dimensioner till undervisningen och användas för pedagogiska syften?

 

Temaledare

Docent, Annika Lantz-Andersson institutionen för pedagogik och didaktik,
och univiversitetslektor, Johan Lundin, institutionen för tillämpad informationsteknologi.

Program för VT 2018:
30/1 13-15
20/2 13-15
20/3 13-15
17/4 13-15
8/5 13-15
22/5 13-mingel

Välkomna!

Annika, Jonas & Johan

 

Prenumerera på information om temaseminariet Utbildning, undervisning och lärande med inriktning mot Informationsteknologi (oftast kallat MUL).

 

Sidansvarig: Linda Morgan|Sidan uppdaterades: 2018-01-19
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?