Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Fem forskningsteman

Forskarskolan har valt en forskarutbildningsstrategi som uppmuntrar gränsöverskridande vetenskapliga mötesplatser. Det främjar samverkan mellan discipliner för att få till stånd mångvetenskapliga forskningsmiljöer kring utbildningsvetenskapliga forskningsfrågor; frågor som har relevans för lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet.

Därför har följande fem forskningsteman formulerats.

Utbildning, undervisning och lärande med inriktning mot:

  • Kultur och estetik
  • Text och språk
  • Matematik och naturvetenskap
  • Lärarprofession, skolutveckling och demokrati
  • Informationsteknologi

 
De fem forskningstemana är tvär- och mångvetenskapliga. Gränsöverskridande forskning ger möjlighet till nya initiativ som så småningom kan utvecklas till bärkraftiga forskargrupper. Strukturen innebär dessutom vidgade möjligheter till kommunal, regional och nationell samverkan kring utbildningsvetenskapliga frågor.

Den valda forskarutbildningsstrategin innebär att doktorander erbjuds dessa forskningsteman som CUL administrerar. Forskningstema har till uppgift att stödja de avhandlingsprojekt som doktoranderna utvecklar tillsammans med sina handledare och bedriva utåtriktad verksamhet för att sprida den kunskapsbas forskarskolan utvecklar. Forskarskolans ambition är att via forskningstemana och doktorandkonferens skapa tydlig samhörighet doktoranderna emellan samt verka identitetsskapande för de antagna doktoranderna.

Forskningstemana spänner över skilda ämnesdiscipliner och de innefattar flera olika vetenskapsområden, vetenskapliga discipliner och kunskapsområden. Det faktum att de olika verksamheterna finns inom ett och samma universitet, innebär att olika perspektiv på vetenskap och kunskap finns företrädda. Vid Göteborgs universitet finns en god grund för att arbeta i ett sådant brett perspektiv som de olika forskningstemana omfattar. De internationella nätverk som universitetet ingår i utgör en bredare bas för forskargrupper och doktorander att mötas, skapa nätverk och utveckla sina avhandlingsarbeten inom.

I respektive forskningstema kommer forskare och doktorander tillsammans att utveckla en kreativ forskningsmiljö som kan omfatta flera discipliner vid en eller flera fakulteter. Nya frågeställningar inom respektive tema formas då mellan forskare. Uppbyggandet av en mångvetenskaplig forskarskola som grundas på gemensamma forskningsteman skall ses som ett adekvat sätt att rikta och samla universitetets resurser för att kunna utveckla det utbildningsvetenskapliga forskningsfältet.

Temaledare har ansvar för forskningstemana

För att stödja och leda forskningstemana har forskare vid Göteborgs universitet utsetts att leda forskningstemana. Temaledarna har två övergripande uppgifter. Den ena är att stödja doktorandernas kunskapsutveckling inom temats kunskapsområde. Den andra uppgiften är att lägga grunden till ett långsiktigt fakultetsövergripande samarbete kring utbildningsvetenskapliga forskningsfrågor vid Göteborgs universitet. Det kan även innebära ett aktivt samarbete med doktorandens handledare. Däremot skall inte temakoordinatorena handleda doktoranden i formell mening eftersom detta ansvar åligger de av fakultetsnämnderna utsedda handledarna. Temakoordinatorerna skall, på liknande sätt som åligger handledarna, stödja och uppmuntra doktorandens kontakter med vetenskapssamhället, t ex genom att visa på forskningsprojekt, forskningskonferenser, forskningstidskrifter som stämmer in på doktorandernas kunskapsintresse.

Temaledarna har till uppdrag att leda och genomföra de aktiviteter som beskrivs i temaområdenas båda uppgifter. Dessa uppgifter tillvaratas bäst genom att driva seminarier och föreläsningar inom temaområdenas respektive inriktningar. Seminarierna ska i första hand stödja doktorandernas forskning, men seminarier och föreläsningar med inbjudna gäster är viktiga inslag i temaområdenas arbete. För att tillgodose temaområdenas båda uppgifter är det viktigt att temaverksamheten är öppen för alla med intresse för temaområdets innehåll.

Sidansvarig: Linda Morgan|Sidan uppdaterades: 2017-06-07
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?