Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

CUL-doktorer

 

Nummer
Datum för disputation Författare Avhandlingens
titel
Forskarutbildnings-
ämne
Fakultet
           
1 2008-12-13 Mikael Jensen Kognitiv utveckling och låtsaslekens mysterier Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap Humanistiska fakulteten
2 2009-01-23 Eva Nyberg Om livets kontinuitet. Undervisning och lärande om växters och djurs livscykler - en fallstudie i årskurs 5 Ämnesdidaktik Utbildningsveten-skapliga fakulteten
3 2010-08-27 Angelika Kullberg What is taught and what is learned. Professional insights gained and shared by teachers of mathematics Pedagogiskt arbete Utbildningsveten-skapliga fakulteten
4 2010-11-26 Michael Walls The Geopolitical Dimensions of History School Textbooks: Framing the Palestinian/Arab-Israeli Conflict Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning Samhällsveten-
skapliga fakulteten
5 2011-02-04 Anders Fredriksson Marknaden och lärarna. Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning Samhällsveten-
skapliga fakulteten
6 2011-03-03 Cecilia Kilhamn Making Sense of Negative Numbers Ämnesdidaktik med inriktning mot matematik Utbildningsveten-skapliga fakulteten
7 2011-03-11 Michael Tengberg Samtalets möjligheter. Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap Humanistiska fakulteten
8 2011-03-11 Louise Peterson Valuse in Play - Interactional Life with the Sims Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap IT-fakulteten
9 2011-05-28 Mikael Nordenfors Skriftspråksutveckling under högstadiet , Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap Humanistiska fakulteten
10 2011-06-10 Christian Wideberg Ateljésamtalets utmaning - ett bildningsperspektiv Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap Konstnärliga fakulteten
11  2011-10-13 Tarja Alatalo Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3: Om lärares möjligheter och hinder Pedagogiskt arbete Utbildningsveten-skapliga fakulteten
12

 

2011-10-28 Åse Hansson Ansvar för matematiklärande

Effekter av undervisningsansvar i det flerspråkiga klassrummet

Ämnesdidaktik med inriktning mot matematik Utbildningsveten-skapliga fakulteten
13  2011-12-09  Maria Reis Att ordna, från ordning till ordning. Yngre förskolebarns matematiserande  Pedagogiskt arbete Utbildningsveten-skapliga fakulteten
14  2012-01-11 Beniamin Knutsson  Curriculum in the Era of Global Development - Historical Legacies and Contemporary Approaches  Ämnesdidaktik Utbildningsveten-skapliga fakulteten
15  2012-01-20  Eva West Undervisning och lärande i naturvetenskap - Elevers lärande i relation till en forskningsbaserad undervisning om ljud, hörsel och hälsa  Ämnesdidaktik Utbildningsveten-skapliga fakulteten
16 2012-03-30 Göran Karlsson Instructional technologies in science education. Students' scientific reasoning in collaborative classroom activities Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap IT-fakulteten
17 2012-05-04 Catarina Player-Koros Reproducing Traditional Discourses of Teaching and Learning Mathematics: Studies of Mathematics and ICT in Teaching and Teacher Education Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap IT-fakulteten
18  2012-09-07 Anniqa Lagergren Barns musikkomponerande i tradition och förändring Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap Konstnärliga fakulteten
19  2012-12-07 Klas Andersson Deliberativ undervisning - en empirisk studie Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning Samhällsveten-skapliga fakulteten
20 2013-03-08 Karin Sandwall Att hantera praktiken – om sfi-studerandes möjligheter till interaktion och lärande på praktikplatser Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap Humanistiska fakulteten
21   Lena Dafgård   Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap IT-fakulteten
22 2013-06-07 Anna-Karin Wyndhamn Tänka fritt, tänka rätt. En studie om
värdeöverföring och kritiskt tänkande i gymnasieskolans undervisning

 
Pedagogiskt arbete Utbildningsvetenskapliga fakulteten
23 2013-06-07 Mats Widigson Från miljonprogram till högskoleprogram- plats, agentskap och villkorad valfrihetSamhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktningSamhällsvetenskapliga fakulteten
24 2013-06-14 Lena Tyren Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill" - En studie om lärares möjligheter och hinder till förändring och förbättring i praktiken
Pedagogiskt arbeteUtbildningsvetenskapliga fakulteten
25 2013-06-14 Annika Lilja Förtroendefulla relationer mellan lärare och elevPedagogiskt arbete 
26 2013-09-06 Anneli Schwartz Pedagogik, plats och prestationer
Pedagogiskt arbeteUtbildningsvetenskapliga fakulteten
27 2013-09-20 Richard Baldwin Changing practice by reform. The recontextualisation of the Bologna process in teacher educationPedagogiskt arbeteUtbildningsvetenskapliga fakulteten
28 2013-11-29 Maria Magnusson Skylta med kunskap. En studie av hur barn urskiljer grafiska symboler i hem och förskolaPedagogiskt arbeteUtbildningsvetenskapliga fakulteten
29 2013-12-06  Anna-Lena Lilliestam  Aktör och struktur i historieundervisning. Om utveckling av elevers historiska resonerande Pedagogiskt arbete Utbildningsvetenskapliga fakulteten
30 2013-12-06 Kristoffer Larsson Kritiskt tänkande i grundskolans samhällskunskap. En fenomenografisk studie om manifesterat kritiskt tänkande i samhällskunskap hos elever i årskurs 9.

 

Ämnesdidaktik med inriktning mot samhällskunskapUtbildningsvetenskapliga fakulteten
31 2014-01-09 Helena Sagar Teacher Change in Relation to Professional Development in Entrepreneurial learningNaturvetenskap, inriktning utbildningsvetenskapNatutvetenskapliga fakulteten
32 2014-04-11 Anna-Carin Bredmar  Lärares arbetsglädje : Betydelsen av emotionell närvaro i det pedagogiska arbetet Pedagogiskt arbeteUtbildningsvetenskapliga fakulteten
33 2014-04-25 Anna-Lena Godhe Creating and Assessing Multimodal Texts. Negations at the BoundryTillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap  IT-fakulteten
34  2014-05-23 Carin Borgström-Källén När musik gör skillnad - genus och genrepraktiker i samspelEstetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap KFS
35  2014-06-16 Lotta Olvegård Herravälde. Är det bara killar eller? Andraspråksläsare möter lärobokstexter i historia för gymnasieskolan Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap HFS
36 2014-09-26 Tina Kullenberg  Signing and Singing - Children in Teaching DialoguesEstetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap KFS
37  2014-10-17  Ingela Bursjöö Utbildning för hållbar utveckling från en lärarhorisont: sammanhang, kompetenser och samarbeteMatematik/naturvetenskap, inriktning utbildningsvetenskap Naturvetenskapliga fakulteten
38  2014-10-30 Ann-Marie Eriksson Formulating knowledge: Engaging with issues of sustainable development through academic writing in engineering education Pedagogiskt arbeteUtbildningsvetenskapliga fakulteten
39  2014-11-07  Maria Ferlin Biologisk mångfald i läroböcker i biologi Matematik/naturvetenskap, inriktning utbildningsvetenskap Naturvetenskapliga fakulteten
40  2014-11-14 Pernilla Andersson Varga Skrivundervisning i gymnasieskolan. Svenskämnets roll i den sociala reproduktionen  Ämnesdidaktik Utbildningsvetenskapliga fakulteten
41  2014-11-21 Gunnar Hyltegren  Vaghet och vanmakt – 20 år med kunskapskrav i den svenska skolan Pedagogiskt arbeteUtbildningsvetenskapliga fakulteten
42  2015-02-27  Martin Tallvid 1:1 i klassrummet - analyser av en pedagogisk praktik i förändring Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap IT-fakulteten
43  2015-01-23 Ilona Rinne Pedagogisk takt i betygssamtal Pedagogiskt arbeteUtbildningsvetenskapliga fakulteten
44 2015-03-23  Marie-Louise Hansson-Stenhammar En avestetiserad skol- och lärandekultur. En studie om lärprocessers estetiska dimensioner Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap KFS
45 2015-06-04 Helena Johansson Mathematical Reasoning - In physics and real-life contextMatematik/naturvetenskap, inriktning utbildningsvetenskapNaturvetenskapliga fakulteten
46  2015-06-11  Airi Bigsten Fostran i förskolanPedagogiskt arbeteUtbildningsvetenskapliga fakulteten
47 2015-06-11   Marita Cronqvist Yrkesetik i lärarutbildningPedagogiskt arbete Utbildningsvetenskapliga fakulteten
48  2015-06-05  Birgitta Berne Naturvetenskap möter etik: En klassrumsstudie av elevers diskussioner om samhällsfrågor relaterade till bioteknikÄmnesdidaktik Utbildningsvetenskapliga fakulteten
49  2015-09-18  Mette Liljenberg Distributed leadership in local school organisations. Working for school improvement?Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning Samhällsvetenskapliga fakulteten
50  2015-10-30  Christoffer DahlLitteraturstudiets legitimeringar. Analys av skrift och bild i fem läromedel i litteratur för gymnasieskolanHumaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap
51  2015-11-20  Daniel Nordholm Organising for School Improvement at the Middle Tier. Studies in Temporary OrganisationSamhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktningSamhällsvetenskapliga fakulteten
52  2015-09-25 Monica Nyvaller Pedagogisk utveckling genom kollegial granskning: Fallet Lärande Besök utifrån aktör-nätverksteori  Utbildningsvetenskapliga fakulteten
 53  2015-10-16  Catarina Economou "I svenska två vågar jag prata mer och så". En didaktisk studie om skolämnet svenska som andraspråk Pedagogiskt arbeteUtbildningsvetenskapliga fakulteten 
 54  2015-12-11  Karin Kittelmann Flensner Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskapHumanistiska fakulteten 
55  2015-11-06  Jaana Nehez  "Rektorers praktiker i möte med utvecklingsarbete. Möjligheter och hinder för planerad förändring". Pedagogiskt arbeteUtbildningsvetenskapliga fakulteten 
56  2015-11-27  Asa Lundberg Mind the Gap - Ethnography about cultural reproduction of difference and disadvantage in urban education Pedagogiskt arbete 
57 2016-02-26  Eva Olsson On the impact of extramural English and CLIL on productive vocabulary Pedagogiskt arbeteUtbildningsvetenskapliga fakulteten 
58        
59  2016-05-20 Lisbeth Gyllander Bedömning som gemensam angelägenhet Pedagogiskt arbete
60  2016-10-27 Märtha Pastorek Gripson  Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap
61  2016-09-30 Katrin Lilja Waltå  Äger du en skruvmejsel? Litteraturstudiets roll i läromedel för gymnasiets yrkesinriktade program under Lpf 94 och GY 2011 Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskapHumanistiska fakulteten 
62        
63        
64        
65        
66        

 

Sidansvarig: Linda Morgan|Sidan uppdaterades: 2017-04-06
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?