Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Lärarutbildningen blir hela universitetets angelägenhet

Nyhet: 2016-11-01

Nu finns större delen av lärarutbildningens nya organisation på plats: Den utgörs av fakulteter, institutioner och rådgivande organ tillsammans med Samordningsnämnden för lärarutbildningen (SOL) och Enheten för utredning och lärarutbildning. Syftet med den nya organisationen är att göra lärarutbildningen till hela universitetets angelägenhet och att integrera den i den akademiska struktur som gäller för övriga utbildningar.

- Det har pågått ett intensivt arbete under hösten men nu är den nya organisationen i stort sett på plats, även om det förstås kommer att ta lite tid att utveckla alla nya roller och rutiner, säger Maria Jarl, ordförande i Samordningsnämnden för lärarutbildning.

Övergripande ansvar och samordningsfunktion

Sedan 1 juli 2016 har SOL i uppdrag att tillvarata universitetets samlade kompetens, strategiskt utveckla, samordna och övergripande kvalitetssäkra lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. Förutom detta har SOL även programansvar för Ämneslärarprogrammet och vissa kompletterande utbildningar. I SOL ingår en representant för varje fakultet, utsedd av varje fakultets styrelse. SOL leds av ordförande Maria Jarl, tidigare ordförande för Lärarutbildningsnämnden, LUN.

Läs mer om Samordningsnämnden för lärarutbildnings webbsida här

Fakulteter och institutioner

I den nya organisationen läggs ett stort ansvar för lärarutbildningen hos Utbildningsvetenskapliga fakulteten, i rollen som programansvarig fakultet för flertalet av lärarprogrammen. I samarbete med medansvariga fakulteter för respektive program fattar de beslut om vilka institutioner som har kursansvar och utbildningsplaner för berörda program. Universitetsstyrelsen fördelar, efter beredning i SOL, utbildningsuppdrag till fakulteterna som i sin tur fördelar utbildningsuppdrag och medel till institutionerna. Fakulteterna har också ett kvalitetsansvar för de delar av respektive program som ligger vid den egna fakulteten.

- Vi har nu kommit igång med diskussioner med medansvariga fakulteter om hur vi ska arbeta med ansvaret för lärarutbildning och det känns inspirerande med sådana innehållsinriktade samtal och det lovar gott för ett spännande och utvecklande arbete framöver. Institutionerna vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten är också mycket positiva till förändringarna och just nu finns många ambitioner om hur man vill att utbildningarna ska utvecklas, säger Åke Ingerman, dekan på Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Läs mer om de programansvarig och medansvariga fakulteternas roll här

Läs mer på Utbildningsvetenskapliga fakultetens webbsida

Rådgivande organ

Liksom tidigare finns det programråd för de olika programmen. Med den nya organisationen får de en tydligare roll som beredande organ till programansvarig fakultet samt till SOL i dess roll som programansvarig.

Ett annat rådgivande organ till Lärarutbildningen är Lärarutbildningens samverkansråd, ett forum för strategiska diskussioner mellan Göteborgs universitet och Skolhuvudmännen inom Göteborgs Stad och Göteborgsregionens kommunalförbund.

Universitetsgemensamt administrativt stöd

Den 1 november inrättas en ny enhet, Enheten för utredning och lärarutbildning, vid Området för verksamhetsstöd på Gemensamma förvaltningen. Enhetschef är Anna Brodin, som tidigare var utbildningschef på LUN:s kansli.

Enheten har i uppdrag att ge generellt utredningsstöd inom utbildningsområdet och specifikt stöd inom lärarutbildningen. Den ska också ge stöd till universitetsgemensamma organ såsom universitetsledningen, Utbildningsnämnden samt SOL och Lärarutbildningens samverkansråd. Enheten kommer att ha ansvar för utbildningsplanering inom de program där SOL har programansvar.

Från och med 1 november placeras en del funktioner som tidigare funnits på LUN:s kansli hos Utbildningsvetenskapliga fakulteten, till exempel gemensam studentrekrytering. Ansvar för beredning av budget och det samlade uppdraget inom lärarutbildningen förläggs till ekonomienheten vid området för administrativt stöd.

- Vi ser fram emot att både fortsätta utveckla kvalitativt utredningsstöd till GU:s ledning generellt inom utbildningsområdet och på lämpliga sätt stödja lärarutbildningens fortsatta utveckling. Att hitta synergier inom utbildningsområdets olika delar är en spännande utmaning, säger Anna Brodin, enhetschef på Enheten för utredning och lärarutbildning.

Läs mer om Enheten för utredning och lärarutbildnings uppdrag här

Bakgrund

Planerings- och beredningsarbetet för den nya organisationen för lärarutbildningen är framarbetat av Maria Jarl tillsammans med en arbetsgrupp för kvalitetsfrågor och en arbetsgrupp för ekonomifrågor. En tredje arbetsgrupp med organisation av det administrativa stödet, har arbetat under ledning av universitetsdirektören Jörgen Tholin.

Arbetet har pågått sedan juli 2015 då Maria Jarl fick uppdraget av rektor att komma med ett förslag på ny organisation för lärarutbildningen. Den 31 oktober 2015 lämnades förslag till inriktningsbeslut till rektor. Den 8 december 2015 fattade rektor ett inriktningsbeslut. Den 31 mars lämnades ett utvecklat förslag till rektor som universitetsstyrelsen fattade beslut om 27 juni.

- Med den nya organisationen tar Göteborgs universitet ett stort och viktigt steg mot att integrera lärarutbildningen i den struktur som gäller för all annan högre utbildning. Lärarutbildningen är ett samhällsansvar för universitetet och jag gläds åt det engagemang och den vilja att utveckla lärarutbildningen som finns vid de olika fakulteterna, säger Maria Jarl.

I och med den nya organisationen för lärarutbildningen implementeras, avvecklas Lärarutbildningsnämnden (LUN) och dess kansli.

Läs mer om planerings- och beredningsarbetet samt tidigare nyheter om den nya organisationen för lärarutbildningen här

Hitta kontaktuppgifter till alla funktioner på Lärarutbildningens webbsida
 

AV:

Artikeln publicerades först på: medarbetarportalen.gu.se

Sidansvarig: Linda Morgan|Sidan uppdaterades: 2011-07-08
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?