Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

God medieundervisning en rättighet för alla elever

Nyhet: 2013-02-19

Barbro Oxstrand är klasslärare från Göteborg och har arbetat länge i skolan. Hon har alltid intresserat sig för medier, tidigare i livet var det böcker, numera är det den digitala medieutvecklingen som är i fokus. Detta intresse resulterade alldeles nyligen i en framlagd lic-avhandling: Från Media literacy till mediekunnighet: Lärares uppfattning och förståelse av begreppen mediekunnighet och IKT i skolan och deras syn på medieundervisning.

Hennes intresse för dessa frågor började redan på 1990-talet men fick ordentlig fart år 2000 när hon fick möjlighet att bygga upp ett mediatek på den skola hon arbetade i då. Barbro Oxstrand engagerade sig sedermera i olika europeiska skolprojekt och det europeiska skoldatanätet. Sedan 2005 när hon antogs i den första CUL-kullen av skolforskare, har hon på halvtid kunnat fördjupa sig i en av sina hjärtefrågor, likvärdigheten i skolan relaterat till mediekunnighet.

Bakgrunden är denna: Medieundervisning är en del av de grundläggande rättigheterna för alla medborgare i hela världen, enligt FN-organisationen UNESCO. En genomarbetad medieundervisning bör genomsyra hela skolverksamheten och bland annat ge elever möjlighet att utveckla sin kritiska förmåga och sin kritiska medieförståelse.

Barbro Oxstrands studie visar att elevernas klasslärare emellertid har väldigt olika nivåer av egen mediekunnighet, vilket får till följd att elever får olika förutsättningar att bli mediekunniga och därmed bli aktiva samhällsmedborgare och arbeta för ett hållbart demokratiskt samhälle.

- För en skola med ambition att följa skollagens skrivning om att vara en kompensatorisk verksamhet till hemmen så att alla elever får en likvärdig utbildning, innebär detta att det behövs en satsning på individuell medieutbildning för lärare på skoltid. Detta så att alla lärare har en acceptabel grad av egen mediekunnighet, menar Barbro Oxstrand.

Det är rektor som har ett ansvar för att alla skolans lärare uppnår det. Mediekunnighet är för henne ett paraplybegrepp som innefattar både det som brukar kallas IKT och IT i skolan.

Frågan är högaktuell i den svenska skoldebatten.

- Mediekunnighet ligger ju precis rätt i tiden, och sammanfattas bra i moderaternas senaste utspel om att skolan och lärarna behöver ett IT-lyft.

Hon hävdar att lärarna inte ska skuldbeläggas, eftersom de har så mycket att göra. Men av detta skäl är det lärarnas eget intresse som avgör vilket mediekunnighet de har och vilken medieundervisning de kan förmedla i skolan. I slutändan blir det helt slumpmässigt vilken undervisning eleverna får, beroende på vilken lärare de har.

Detta är förstås inte bra och många lärare är missnöjda med situationen som råder. De efterlyser i studien en nationell plan över vad som ska ingå i deras medie- och IT-undervisning. Detta istället för som nu att den är utspridd på många ämnen i grundskolans läroplan. De önskar även kontinuerligt stöd av sina rektorer både vad det gäller vad de ska undervisa om, och för att kunna få rätt fortbildning. På arbetstid.

Barbro Oxstrands licentiatuppsats är skriven inom forskarutbildningsämnet Samhällsvetenskap med inriktning mot utbildningsvetenskap. Hon har genomfört forskarutbildningen på Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) och även som deltagare i forskarskolan CUL.


Lic-uppsatsen finns att ladda ner här

Fakta CUL:
2004 inrättade Göteborgs universitet Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL). CUL:s uppgift är att främja och stödja forskning och forskarutbildning med anknytning till läraryrket och lärarutbildningen. Forskarskolan är fakultetsövergripande och bedrivs i samarbete mellan de fakulteter som medverkar i lärarutbildningen vid Göteborgs universitet samt i samarbete med kommuner, skolhuvudmän och högskolor.

 

AV:
031 786 5510

Sidansvarig: Linda Morgan|Sidan uppdaterades: 2011-07-08
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?