Till startsida
Webbkarta

Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL)

Välkommen till CUL!

CUL, Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, är en fakultetsgemensam forskarskola vid Göteborgs universitet. Den nationellt unika verksamheten har 86 doktorander och är universitetets största forskarskola.

CUL ska främja utveckling av forskning knuten till lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet och verka för forskningsanknytning av den grundläggande lärarutbildningen.

Forskarskolan hör organisatoriskt och administrativt till Lärarutbildningsnämnden vid Göteborgs universitet (LUN). CUL samverkar med skolhuvudmännen i regionen.

ANSÖKAN 2015 ÖPPEN - sök senast 22/3!

 

Ledigkungörelse

Anvisningar

Länk till den elektroniska ansökan

 

Forskarskolans ämnen

Doktoranderna vid forskarskolan i Utbildningsvetenskap kan antas till ett av följande tio forskarutbildningsämnen som är kopplade till CUL.

Se de ämnen som ingår i forskarskolan

 

Gå gärna med i CUL-gruppen på LinkedIn

 

Infoblad om CUL

 


 

Kalender

Fler händelser i kalendern

CUL samarbetar med:

Innovationsbron
Tillväxtverket
Linneuniversitetet
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Falkenberg
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Kungsbacka
Uddevalla
Mora
Jönköping
Arvika